Dit is de privacy verklaring van Jachtwerf M. van Duivendijk. In deze verklaring lees je hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die we in ons contact met u verkrijgen. Jachtwerf M. van Duivendijk streeft er naar om zo goed mogelijk aan de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens) te voldoen. Omdat wij waarde hechten aan uw privacy zorgen we er dan ook voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk behandeld wordt. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we over u verzamelen en waarom we deze gegevens verzamelen.

Wij verzamelen de volgende gegevens

  • Voor en achternaam
  • Geslacht
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier op onze website, in correspondentie via e-mail en/of telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u als klant of contact.

Minderjarigen

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Jachtwerf M. van Duivendijk verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– Verzenden van facturen

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Jachtwerf M. van Duivendijk analyseert uw gedrag op de website om daarmee te achterhalen hoeveel bezoekers wij op onze website hebben.

– Jachtwerf M. van Duivendijk verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Jachtwerf M. van Duivendijk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. Uw gegevens worden in ieder geval bewaard voor de periode zolang u klant van ons blijft. Fiscaal gezien zijn wij verplicht uw gegevens tot minimaal 7 jaar na uw laatst ontvangen factuur te bewaren. 

E-mail verkeer kan voor langere tijd bewaard worden.

Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting

Cookies

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.

Jachtwerf M. van Duivendijk gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Onze website maakt gebruik van cookies. Wanneer u gebruik maakt van onze website gaat u automatisch akkoord met het gebruik van cookies.

Met een cookie wordt een klein bestandje bedoeld wat bij iedere pagina die u op onze site bezoekt wordt meegestuurd en wordt opgeslagen op uw computer of apparaat.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Formulieren

Op onze website vindt u een online formulier zoals de aanvraag voor winterberging. De via deze formulier gevraagde en verstrekte gegevens worden gebruikt om contact op te nemen om aan het ingezonden verzoek te kunnen voldoen. Jachtwerf M. van Duivendijk heeft de mogelijkheid om de gegevens op te slaan in een relatiebeheersysteem en/of klantenbestand.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft altijd het recht om de over u verzamelde gegevens in te zien, te laten wijzigen of te verwijderen. Wanneer u dit wilt kunt u een e-mail sturen naar mvd@jachtwerfduivendijk.nl. Om er zeker van te zijn dat de gegevensaanvraag door u is gedaan verzoeken wij u  een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Zo kunnen wij de echtheid van het verzoek controleren. We adviseren uit veiligheidsoverwegingen wel om uw BSN zwart te maken in de kopie. Wij reageren altijd z.s.m. op uw verzoek.

Tevens heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Jachtwerf M. van Duivendijk.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Jachtwerf M. van Duivendijk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Contactgegevens:

Jachtwerf M. van Duivendijk
Contr’ Escarpe 1
4691 BB Tholen
+31 166 602369

www.jachtwerfvanduivendijk.nl
mvd@jachtwerfduivendijk.nl